Rehabilitacja wad postawy

Rehabilitacja wad postawy

Rehabilitacja wad postawy jest procesem terapeutycznym, którego celem jest poprawa i korygowanie nieprawidłowej postawy ciała. Wadę postawy można rozumieć jako odchylenie od optymalnej linii osiowej ciała, które może wynikać z różnych czynników, takich jak złe nawyki postawowe, słaba siła mięśniowa, ograniczony zakres ruchu czy wrodzone defekty strukturalne. 

Rehabilitacja wad postawy opiera się na wielu różnorodnych technikach terapeutycznych, które mają na celu wyrównanie i wzmocnienie mięśni, poprawę elastyczności tkanek oraz uświadomienie prawidłowej postawy.


Wskazaniami do rehabilitacji są między innymi:


 • Skolioza: Trójwymiarowe skrzywienie kręgosłupa, charakteryzujące się bocznym odchyleniem i rotacją kręgów.

 • Kifotyczna postawa klatki piersiowej (kurza klatka piersiowa): Nadmierna wypukłość grzbietowa klatki piersiowej, prowadząca do zaokrąglonej górnej części pleców.

 • Lejkowata klatka piersiowa: Wklęsła deformacja dolnej części klatki piersiowej, która może powodować ucisk na narządy wewnętrzne.

 • Lordoza: Zwiększona krzywizna lordotyczna kręgosłupa odcinka lędźwiowego, prowadząca do wygięcia dolnej części pleców.

 • „Head forward posture” (przesunięcie głowy do przodu): Przesunięcie głowy do przodu względem optymalnej linii, często związane z długotrwałym siedzeniem przy komputerze.

 • Nogi koślawe: Wewnętrzne skrzywienie kończyn dolnych, powodujące charakterystyczne „x” ustawienie nóg.

 • Płaskostopie: Spłaszczenie podłużne łuku podbicia stopy, prowadzące do utraty jej naturalnego wygięcia.

 • Stopa płasko-koślawa: Wada polegająca na spłaszczeniu łuku podbicia stopy oraz przekrzywieniu stopy w stronę wewnętrzną.


Wszystkie wymienione wady postawy mogą prowadzić do różnych komplikacji i dyskomfortu. Rehabilitacja skierowana na konkretne wady postawy może pomóc w korygowaniu nieprawidłowości, poprawie równowagi mięśniowej, wzmacnianiu odpowiednich grup mięśniowych oraz poprawie ogólnej postawy ciała.


Proces rehabilitacji wad postawy zazwyczaj obejmuje następujące elementy:


 1. Ocena postawy: Pierwszym krokiem jest dokładna ocena wady postawy i zidentyfikowanie czynników przyczyniających się do niej. Wykwalifikowany terapeuta przeprowadza szczegółową analizę postawy ciała, uwzględniając zarówno statykę, jak i dynamikę. Może być to osiągnięte poprzez badanie postawy w różnych pozycjach i ruchach oraz ocenę mięśni, stawów i innych struktur anatomicznych.


 1. Indywidualny plan terapeutyczny: Na podstawie oceny postawy, terapeuta opracowuje spersonalizowany plan rehabilitacji, uwzględniający konkretne cele i potrzeby pacjenta. Plan terapeutyczny może obejmować różnorodne techniki, takie jak ćwiczenia wzmacniające, rozciągające i stabilizujące, manipulacje manualne, korektę postawy, edukację pacjenta dotyczącą prawidłowej postawy i nawyków codziennych.


 1. Ćwiczenia wzmacniające i stabilizujące: Ważnym elementem rehabilitacji wad postawy są ćwiczenia mające na celu wzmocnienie słabych mięśni oraz poprawę stabilności rdzenia. Skoncentrowane na konkretnej grupie mięśniowej ćwiczenia mogą być wykonywane przy użyciu różnych narzędzi, takich jak hantle, taśmy oporowe czy piłki rehabilitacyjne. Celem jest wzmocnienie mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej postawy ciała.


 1. Ćwiczenia rozciągające: Równie istotnym elementem rehabilitacji wad postawy są ćwiczenia rozciągające, które mają na celu poprawę elastyczności i zakresu ruchu w skróconych i napiętych mięśniach. Poprzez regularne wykonywanie odpowiednich technik rozciągających, możliwe jest rozluźnienie napiętych tkanek i przywrócenie równowagi między skracającymi a rozciągającymi mięśniami.


 1. Korekcja postawy i edukacja pacjenta: W ramach rehabilitacji wad postawy, terapeuta może pracować z pacjentem nad uświadomieniem prawidłowej postawy i poprawnymi nawykami postawowymi. Pacjent jest informowany o szkodliwych nawykach postawowych i sposobach ich korekcji w życiu codziennym, w tym siedząc, chodząc czy podnosząc ciężary. Poprawa postawy ciała w trakcie codziennych aktywności może przynieść długoterminowe korzyści i zapobiec nawrotom wad postawy


Rehabilitacja wad postawy wymaga czasu, systematyczności i zaangażowania pacjenta. Regularne sesje terapeutyczne, wykonywanie zaleconych ćwiczeń oraz świadomość prawidłowej postawy w codziennych czynnościach są kluczowe dla osiągnięcia trwałych efektów.

Przy wsparciu doświadczonego terapeuty, rehabilitacja wad postawy może prowadzić do poprawy jakości życia, zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz zapobiegania dalszym komplikacjom zdrowotnym związanym z nieprawidłową postawą ciała.