Rehabilitacja neurologiczna dzieci i niemowląt

Rehabilitacja neurologiczna dzieci i niemowląt

Rehabilitacja neurologiczna dzieci i niemowląt to specjalistyczna usługa medyczna, której celem jest wspieranie rozwoju neurologicznego, poprawa funkcji motorycznych oraz integracji sensorycznej u dzieci i niemowląt z zaburzeniami neurologicznymi.

Odpowiednio dobrany program rehabilitacyjny i terapia mają na celu minimalizację ograniczeń i maksymalizację potencjału rozwojowego małych pacjentów.


Wskazania do rehabilitacji neurologicznej dzieci i niemowląt:


Rehabilitacja neurologiczna dzieci i niemowląt jest zalecana w przypadku zaburzeń neurologicznych, takich jak:


Uszkodzenie mózgu w wyniku urazu lub wrodzonych wad: Rehabilitacja neurologiczna pomaga w stymulowaniu rozwoju neurologicznego i poprawie funkcji motorycznych u dzieci z uszkodzeniami mózgu, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce (MPD) lub wrodzone wady mózgu.


Zaburzenia ruchowe: Rehabilitacja neurologiczna jest istotna w przypadku dzieci z zaburzeniami ruchowymi, takimi jak dyskineza, dystonia, ataksja czy hipotonia. Pomaga w poprawie kontroli ruchowej, równowagi oraz koordynacji mięśniowej.


Zaburzenia rozwojowe: Rehabilitacja neurologiczna dzieci i niemowląt jest również stosowana w przypadku opóźnień rozwojowych, takich jak opóźnienie mowy, opóźnienie motoryczne, zaburzenia integracji sensorycznej. Pomaga w stymulowaniu rozwoju umiejętności komunikacyjnych, motorycznych i społecznych.


Neurologiczne schorzenia genetyczne: Rehabilitacja neurologiczna jest często zalecana dzieciom z neurologicznymi schorzeniami genetycznymi, takimi jak zespół Downa, zespół Retta, zespół Angelmana. Pomaga w maksymalizacji potencjału rozwojowego, poprawie funkcji motorycznych i umiejętności samoobsługi.


Uszkodzenia nerwów obwodowych: Rehabilitacja neurologiczna jest również stosowana w przypadku uszkodzeń nerwów obwodowych u dzieci, takich jak pourazowe uszkodzenia nerwów, uszkodzenia nerwu strzałkowego czy nerwu ruchowego. Pomaga w poprawie funkcji motorycznych i koordynacji ruchowej.


Korzyści płynące z rehabilitacji neurologicznej dzieci i niemowląt:


Rehabilitacja neurologiczna dzieci i niemowląt niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak:


Poprawa funkcji motorycznych: Dzięki odpowiednio dostosowanym ćwiczeniom i terapii, dzieci i niemowlęta mogą osiągnąć postępy w zakresie kontroli ruchowej, równowagi, siły mięśniowej oraz umiejętności chodzenia i manipulowania przedmiotami.


Rozwój umiejętności komunikacyjnych: Terapia neurologiczna wspomaga rozwój mowy, komunikacji werbalnej i niewerbalnej u dzieci, które mają trudności w tym obszarze.


Integracja sensoryczna: Rehabilitacja neurologiczna dzieci i niemowląt pomaga w integracji sensorycznej, czyli efektywnym przetwarzaniu informacji sensorycznych. To ważne dla poprawy percepcji sensorycznej, regulacji emocji i zachowań oraz ogólnej integracji sensorycznej.


Poprawa jakości życia: Dzięki rehabilitacji neurologicznej, dzieci i niemowlęta z zaburzeniami neurologicznymi mają szansę na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności oraz lepszej integracji społecznej.