Rehabilitacja neurologiczna dorosłych

Rehabilitacja neurologiczna dorosłych

Wskazania:

 • przebyty udar mózgu,
 • uszkodzenie rdzenia kręgowego,
 • stwardnienie rozsiane SM,
 • choroba Parkinsona,
 • choroby nerwów obwodowych,
 • uszkodzenia czaszkowo - mózgowe,
 • operacje neurochirurgiczne


Cel terapii:

 • poprawa sprawności ruchowej oraz intelektualnej,
 • powrót do aktywności fizycznej,
 • nauka samodzielności-samoobsługi (przesiadanie, schodzenie z wózka, poruszanie się),
 • zapobieganie powikłaniom spowodowanym dysfunkcjami neurologicznymi, zaburzeniami narządu ruchu,
 • spowolnienie procesów chorobowych (np. w przypadku stwardnienia rozsianego),
 • zmniejszenie dolegliwości bólowych,
 • zminimalizowanie niepełnosprawności,
 • podniesienie jakości i komfortu życia