Wizytacje stanowisk

Wizytacje stanowisk

Medycyna Pracy wspiera w zakresie ochrony pracowników poprzez wizytację lekarza w firmie. Celem jest ochrona zdrowia pracowników przed wpływem niekorzystnych warunków pracy i sposobem jej wykonywania, profilaktyczna opieka zdrowotna oraz kontrola zdrowia pracujących. Przeglądu dokonuje specjalista ds. wizytacji stanowisk pracy.