EKG

EKG

Elektrokardiogram, często określane jako EKG, to nieinwazyjna procedura diagnostyczna służąca do rejestrowania elektrycznej aktywności serca. Wykorzystuje się ją w celu oceny rytmu serca, wykrywania zaburzeń w jego pracy oraz monitorowania ewentualnych zmian w funkcji serca.


Kto może skorzystać z EKG?

EKG jest dostępne dla wielu różnych pacjentów i może być zalecane w różnych sytuacjach, takich jak:
Osoby z podejrzeniem chorób serca: Jeśli pacjent doświadcza objawów takich jak ból w klatce piersiowej, duszność, nieregularne bicie serca lub omdlenia, lekarz może zlecić EKG w celu zidentyfikowania ewentualnych problemów sercowych.
Badania profilaktyczne: EKG jest także stosowane w badaniach profilaktycznych, szczególnie u osób z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy palenie papierosów.
Monitorowanie stanu serca: Osoby z już zdiagnozowanymi chorobami serca lub te, które przeszły operacje serca, mogą regularnie poddawać się badaniom EKG w celu monitorowania postępu choroby lub oceny skutków leczenia.


Korzyści płynące z EKG

Szybka diagnoza: EKG umożliwia szybką ocenę rytmu serca i potencjalnych problemów, co pozwala na natychmiastowe działania w razie potrzeby.
Planowanie leczenia: Na podstawie wyników EKG lekarze mogą dostosować terapię farmakologiczną, zalecić procedury interwencyjne lub zdecydować o dalszych badaniach diagnostycznych.
Bezpieczeństwo: EKG jest całkowicie bezpieczne, nieinwazyjne i nie wiąże się z promieniowaniem jonizującym, dzięki czemu może być stosowane u pacjentów w różnym wieku.
Monitorowanie zmian w czasie: Badanie EKG może być wykonywane wielokrotnie w określonych odstępach czasu, co pozwala na monitorowanie ewentualnych zmian w funkcji serca i dostosowywanie terapii.
Ryzyko sercowo-naczyniowe: EKG jest używane do oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, co jest istotne dla długoterminowej opieki zdrowotnej.