Badania prenatalne w eMKmed!

Badania prenatalne w eMKmed!

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Medyczne eMKmed umożliwia przyszłym rodzicom wykonanie badań prenatalnych, które pozwalają wczesną diagnozę chorób i wad genetycznych u dziecka jeszcze przed jego narodzinami. 

Dzięki temu rodzice mogą szybciej i skuteczniej podejmować decyzje dotyczące leczenia oraz opieki nad dzieckiem, a także przygotować się na przyjście na świat dziecka z określonymi potrzebami medycznymi.


W centrum medycznym eMKmed oferujemy szereg testów umożliwiających ocenę zdrowia nienarodzonego dziecka.

W ramach naszej oferty przeprowadzamy badania na trisomie chromosomów 13 (zespół Pataua), 18 (Edwardsa) oraz 21 (Downa), a także aneuploidie chromosomów płciowych, takie jak X0 (zespół Turnera) i XXX (Klinefeltera). Dodatkowo wykonujemy testy na mikrodelecje, w tym w obrębie chromosomu 22 (zespół DiGeorge'a), oraz choroby jednogenowe, w tym mukowiscydozę, anemię sierpowatą i talasemie.


Badania prenatalne zaleca się wykonać także w następujących przypadkach:

  • gdy przyszli rodzice chcą profilaktycznie kontrolować stan płodu;

  • gdy istnieją czynniki ryzyka rozwoju wad u płodu, takie jak wiek powyżej 40 lat u ciężarnej, długotrwałe leczenie niepłodności, zapłodnienie in vitro, występowanie zespołów genetycznych w rodzinie, wcześniejsze poronienia o niewyjaśnionej przyczynie lub martwy poród dziecka z zaburzeniami rozwojowymi;

  • gdy w kontrolnym badaniu USG genetycznym płodu wykryto nieprawidłowości, takie jak zahamowanie wzrostu płodu, wady anatomiczne układu sercowo-naczyniowego, nerwowego, kończyn i kręgosłupa, oraz pomiar NT (przezierności karkowej) powyżej 3 mm;

  • gdy wynik przesiewowego badania krwi ciężarnych (testu podwójnego) jest nieprawidłowy, na przykład z niskim poziomem białka PAPP-A lub podwyższonym, lub obniżonym stężeniem B-hCG;

  • gdy komputerowo wyliczone przez lekarza ginekologa ryzyko rozwoju wad u płodu jest wysokie, powyżej 1:300;

  • przed wykonaniem inwazyjnych badań prenatalnych, gdy istnieje zwiększone ryzyko powikłań w ich przebiegu (na przykład w wyniku lokalizacji łożyska) lub transmisji infekcji z matki na płód podczas zabiegu (na przykład przy jej zakażeniu wirusami HIV, HBV, HCV).


Wszystkie badania są przeprowadzane przez doświadczonych specjalistów, którzy omówią wyniki i odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące procesu badania.


Wierzymy, że wiedza na temat zdrowia dziecka jest kluczowa dla przyszłych rodziców. Dlatego staramy się zapewnić komfort i spokój podczas całego procesu badania.

Nasz zespół specjalistów jest do Twojej dyspozycji i służy fachową pomocą na każdym etapie procesu diagnostycznego.